Jori Olofsen

N.B. In verband met zwangerschapsverlof is Jori tot 3 november afwezig. U kunt contact opnemen met één van de andere collega’s voor overleg/aanmeldingen.

Mijn naam is Jori Olofsen (1987). Per november 2015 ben ik werkzaam in de praktijk Van Kind tot Ouder. Daarnaast heb ik zes jaar gewerkt bij Arkin jeugd & gezin in Amsterdam op de polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Van oorsprong ben ik orthopedagoog, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van mijn master-diploma, ben ik gestart met het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT. Van 2013 tot 2015 ben ik opgeleid tot GZ-psycholoog en sinds 2017 ben ik geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCt®. Ook heb ik de EMDR basis- en vervolgopleiding gevolgd en ben ik in opleiding tot EMDR practitioner.

Mijn doel is kinderen, jongeren en (jong)volwassenen weer zo op weg te helpen dat zij zonder mijn hulp verder kunnen. Daarbij richt ik me op het inzetten van een effectieve behandeling, zoveel mogelijk aangepast aan de behoeften van de cliënt. Ik werk vanuit de hulpvraag, ben oplossingsgericht ingesteld en betrek de omgeving van de client. Ik vind het belangrijk om het tempo van de cliënt aan te houden in het proces zodat deze zich gehoord voelt en het gevoel heeft zelf grip te kunnen krijgen op de klachten. Waar nodig werk ik samen met of verwijs in door naar andere hulpverleners of instellingen. Uiteraard is het altijd mogelijk om te overleggen over een mogelijke aanmelding. Op zorgkaartnederland is te lezen wat cliënten over mij zeggen.

BIG registratie nummer: 29920343225
Telefoon: 06-81969967
E-mail: jori@vankindtotouder.nl

Jori Olofson GZ Psycholoog

Jori Olofson GZ Psycholoog Kind en jeugd