Werkwijze

Aanmelding en verwijzing

Verwijzing naar de praktijk vindt meestal plaats via de huisarts of via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook zonder tussenkomst van de huisarts kunt u zich aanmelden. U kunt een e-mail sturen naar: info@vankindtotouder.nl of hier het contactformulier invullen.

Na aanmelding wordt er binnen twee dagen contact opgenomen, er wordt eerst een telefonische screening gedaan. Na dit telefoongesprek wordt een aanmeldformulier opgestuurd waarna we een afspraak maken voor een intakegesprek. Het aanmeldformulier zorgt er voor dat we de tijd in de intake en hierna zo efficiënt mogelijk gebruiken.
Op de homepage kunt u zien hoe lang de wachttijd momenteel is.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding (raadpleeg uw polis wat en hoeveel er wordt vergoed) van uw verzekeraar moet u bij de eerste afspraak het volgende meenemen:
. de verwijsbrief van uw huisarts naar de Basis Generalistische GGZ met hierin het vermoeden van een DSM IV of V diagnose, de datum van de verwijzing en de AGB code van de verwijzer

. het polisnummer

. uw BSN-nummer

. en identiteitsbewijs

Afhankelijk van het probleem, de hulpvraag en de leeftijd van de cliënt, vindt er een intakegesprek plaats met de cliënt en/of de ouders.