Aanbod

Begeleiding en behandeling

Heeft u of uw kind vragen of problemen op een van onderstaande gebieden?

 • Opvoeding
 • Ontwikkeling (sociaal-emotioneel, o.a. autismespectrumstoornissen en ADHD)
 • (Faal)angst en paniekklachten
 • Dwang
 • Stemming (somberheid)
 • Trauma
 • Gedrag

We denken met u mee en kunnen begeleiding en behandeling bieden bij deze vraagstukken. Er wordt qua diagnostiek en behandeling zoveel mogelijk gewerkt volgens de richtlijnen van de GGZ.

Hierbij maken we gebruik van:

 • Individuele behandeling (van het kind of de jongere of volwassene met o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR en oplossingsgerichte therapie)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsgesprekken
 • Psycho-educatie (advies, voorlichting en informatie over de problemen) voor ouders en/of het kind of de jongere

Gesprekken vinden desgewenst ook in de avond aan huis plaats.

Ook een eenmalig consult behoort tot de mogelijkheden. Soms wilt u alleen eens overleggen of u op het goede spoor zit, of alleen antwoord hebben op een aantal concrete vragen. Neem dan contact op via het contactformulier of de email. Na een telefoongesprek, zullen we inschatten of de vragen geschikt zijn voor een eenmalig consult.

Diagnostiek

Soms is er meer informatie nodig om de oorzaak van de klachten en/of de juiste behandeling te kunnen bepalen. Er kan dan diagnostiek worden gedaan door middel van gesprekken, vragenlijsten en gestandaardiseerde tests. Enkele vormen van diagnostiek zijn:

 • Intelligentieonderzoek (o.a. om iemands sterke- en zwakke kanten in kaart te brengen, om mogelijke hoogbegaafdheid te onderzoeken, of bij onderzoek naar faalangst)
 • Onderzoek naar o.a. autismespectrumstoornissen, ADHD en/of sociaal emotionele ontwikkeling

Met welke problemen kunt u niet terecht bij ‘Van Kind tot Ouder’?

·      Als er uitsluitend leerproblemen zijn
·      Als er sprake is van een acute crisissituatie
·      Als één van de ouders of een jongere niet aan de aanmelding wil meewerken
·      Bij ernstige verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of ernstig  anti-sociaal gedrag

Bent u benieuwd of u met uw hulpvraag bij ‘Van Kind tot Ouder’ terecht kunt? Neem dan contact op.

We vinden het belangrijk dat u of uw kind wordt geholpen op de plek waar ze voor uw problematiek de beste hulp kunnen bieden.
Soms bent u bij een instelling of bij de Specialistische GGZ beter op uw plek dan in onze praktijk, bijvoorbeeld als het fijn is wanneer er mensen vanuit verschillende disciplines meekijken, of als we inschatten dat de behandeling langer gaat duren dan past in de Basis GGZ. We zullen u dan helpen een passende instelling of specialistische vrijgevestigde therapeut te vinden. Ook komt het voor dat we een consult of co-behandeling doen met een vrijgevestigd psychiater. We werken dus samen met anderen in de regio indien dit nodig is. Uiteraard nemen we uw of jouw wens daar ook in mee.