Klachten

Heeft u een klacht over ons of de behandeling, bespreek dit dan in eerste instantie met ons. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de LVVP (voor Jori en Lonneke) en de NvGZp voor Karen.