Klachten

Heeft u een klacht over ons of de behandeling, bespreek dit dan in eerste instantie met ons. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP, www.psynip.nl)