Tarieven

Vergoeding

Voor cliënten van -18 jaar (of hun ouders)

Sinds 1 januari 2015 is de zorg voor -18 cliënten overgeheveld naar de gemeentes. Dit betekent dat niet de zorgverzekeraar, maar de gemeente de behandeling betaalt voor cliënten onder de 18 jaar. De eisen voor vergoeding zijn vooralsnog hetzelfde gebleven. Er is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Op deze verwijsbrief moet de AGB code van de huisarts vermeld staan. Ook moet er op staan dat er het vermoeden bestaat dat er een psychische/psychiatrische stoornis speelt (een angststoornis, depressie etc). Als er geen psychische stoornis speelt, maar er wel klachten zijn, kun u zich wenden tot het Centrum voor Jeugd en Gezin (het CJG). Het CJG biedt hulp en ondersteuning aan kinderen en hun ouders bij diverse soorten klachten (ook bij scheidings- en gezinsproblematiek). U kunt ook bij de praktijk blijven, in dat geval wordt de behandeling niet vergoed.

Praktijk Van Kind tot Ouder heeft een contract met Haarlem en alle omringende gemeentes (Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Heemstede, Velsen en Zandvoort) in zowel de Basis- als de Specialistische GGZ afgesloten.

Voor volwassenen:

De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet wanneer u ouder bent dan 18 jaar. Dit zorgstelsel is veranderd sinds januari 2014. Er bestaat geen eerste- en tweedelijnszo