Charlotte Nuhoff

Vanaf 2015 ben ik, Charlotte Nuhoff (1974), aangesloten bij de Praktijk van Kind tot ouder.

Als psychotherapeut en GZ-psycholoog heb ik 14 jaar gewerkt in de kinder-en jeugdpsychiatrie, bij de Bascule in Amsterdam en de Jeugdriagg in Hoofddorp.

Als psychotherapeut heb miizelf gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Ik behandel diverse problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Mijn specialismen zijn het behandelen van angst- en dwangstoornissen, somberheids- en depressieve klachten en trauma’s. Ook heb ik een ruime ervaring in het behandelen van kinderen met autisme, een verstandelijke handicap en problemen rondom eten en slapen.

Ik werk oplossingsgericht en transparent. Ik vind het belangrijk dat mijn clienten van jong tot oud, de interventies die ik voorstel kunnen begrijpen en deze zelf leren toepassen. Mijn focus is altijd gericht op ontwikkeling en groei, Samen een antwoord vinden op de vraag: Hoe krijg je zo snel mogelijk weer grip op je leven of op de opvoeding van je kind? Ik help je graag jouw eigen mogelijkheden te (her)ontdekken. Stap voor stap begeleid ik je in het bereiken van jouw doelen. Het (opnieuw) vinden van vertrouwen in jezelf, in anderen en de toekomst is hierbij belangrijk.

Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCT) als supervisor en ben beschikbaar om supervisie te geven aan GZ-psychologen en Gedragstherapeuten in opleiding. Ook ben ik Oplossingsgericht therapeut, supervisor NIP, supervisor VKJP en EMDR practitioner in opleiding

Naast de praktijk ben ik als hoofddocent betrokken bij de opleiding van Gezondheidszorgpsychologen in Amsterdam en Rotterdam. Tevens verzorg ik trainingen en opleidingen aan psychologen, orthopedagogen en artsen in opdracht van de RINO Noord-Holland, de Centrale RINOgroep en de Jeugdzorgacademie.

Charlotte heeft samen met haar man drie kinderen in de basisschoolleeftijd.