De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet wanneer u ouder bent dan 18 jaar. Er wordt gesproken over Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Praktijk van Kind tot Ouder biedt momenteel alleen Basis GGZ. 

Aan het begin van het traject wordt er een inschatting gemaakt van de zorgzwaarte en wordt er een behandelproduct gestart. Er bestaan diverse behandelproducten binnen de Basis GGZ:

  • Kort (maximaal 294 minuten, ongeveer 5 gesprekken)
  • Middel (maximaal 495 minuten, ongeveer 8 gesprekken)
  • Intensief (maximaal 750 minuten, ongeveer 11 gesprekken)

In de gespecialiseerde GGZ (SGGZ) kan een behandeling langer duren. Uw huisarts maakt een  inschatting en zal de verwijzing schrijven die passend is bij uw klachten. Wij kijken bij de intake of de behandeling haalbaar is binnen de Basis GGZ. Een verwijsbrief is verplicht, op deze pagina staat beschreven aan welke eisen de brief moet voldoen. 

Vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van (het vermoeden van) een in de DSM 5 beschreven stoornis (angststoornis, stemmingsstoornis, gedragsstoornis, etc). 

Er wordt na afronding van het behandeltraject een geheel behandelproduct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Er worden dus geen losse gesprekken gedeclareerd. Indien er geen sprake van een in de DSM 5 beschreven stoornis blijkt te zijn, wordt u terugverwezen naar de huisarts of naar de POH GGZ.
U kunt er dan uiteraard ook voor kiezen bij de praktijk te blijven. De gesprekken worden in dat geval echter niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij factureren dan aan u een bedrag van 95 euro per sessie (een sessie duurt 45 minuten).

Er is geen eigen bijdrage per gesprek. Bij volwassenen wordt wel eerst het eigen risico (385 euro in 2018) aangesproken. Het eigen risico kan hoger zijn in ruil voor premiekorting. Ga dit altijd na bij uw zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeraars

Van Kind tot Ouder heeft met de volgende zorgverzekeraars (en alle hieraan verbonden kleinere verzekeraars) een contract afgesloten voor de Basis GGZ: Achmea, VGZ, Multizorg VRZ, CZ en DSW. Bij Menzis is het soms niet mogelijk de behandeling vergoed te krijgen, wij kunnen u hierover meer uitleggen. 
Wilt u weten welke verzekeraars er zijn of onder welke verzekeraar een kleinere verzekeraar valt? Kijk dan hier.

Door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn maximale tarieven vastgesteld. 

  • Onvolledig behandeltraject (maximaal 2 consulten) € 198,88
  • Basis GGZ Kort (294 minuten maximaal) € 487,26
  • Basis GGZ Middel (495 minuten maximaal) € 830,23
  • Basis GGZ Intensief (750 minuten maximaal) €1301,85
  • OVP (niet vergoed door zorgverzekeraar) € 101,03

De zorgzwaarte kan, mocht dat nodig zijn, gedurende de behandeling nog worden aangepast. 

Afzeggen afspraken

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Het in rekening gebrachte tarief bedraagt 50 euro. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.