Aanmelding en verwijzing


Verwijzing naar de praktijk vindt plaats via de huisarts of via het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt hier uw contactgegevens doorgeven, dan nemen wij contact met u op.

Na aanmelding wordt er binnen vier werkdagen contact opgenomen, er wordt meestal eerst een telefonische screening gedaan. Na dit telefoongesprek wordt een aanmeldformulier opgestuurd waarna we een afspraak maken voor een intakegesprek. Het aanmeldformulier zorgt er voor dat we de tijd in de intake en hierna zo efficiënt mogelijk gebruiken. Op de homepage kunt u zien hoe lang de wachttijd momenteel is.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding (raadpleeg uw polis wat en hoeveel er wordt vergoed) van uw verzekeraar moet u bij de eerste afspraak het volgende meenemen: . de verwijsbrief van uw huisarts naar de Basis Generalistische GGZ. Dit zijn de eisen waar de verwijsbrief aan moet voldoen:

Eisen verwijsbrief

De naam, functie en AGB-code van de verwijzer; een handtekening en/of een praktijkstempel; de verwijzing is geschreven maximaal 6 maanden vóór de eerste afspraak en minimaal op de datum van de eerste afspraak; op de verwijzing staat of het gaat om basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ op de verwijzing wordt gebruikgemaakt van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport): vermoeden op een DSM benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten. 

Afhankelijk van het probleem, de hulpvraag en de leeftijd van de cliënt, vindt er een intakegesprek plaats met de cliënt en/of de ouders. We verzoeken de verwijsbrief en het aanmeldformulier voorafgaand aan de intake naar de betreffende behandelaar te sturen.

Intake en diagnostiek

In de intake wordt het probleem samen met u in kaart gebracht. Uw hulpvraag staat hierbij centraal. Aanvullend op deze gesprekken kan er diagnostisch onderzoek worden uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van het functioneren van het kind, de jongere, de (jong-)volwassene of het gezin. Denkt u hierbij aan: intelligentieonderzoek of onderzoek naar de sociaal emotionele ontwikkeling.

Hierna wordt besproken hoe het probleem behandeld kan worden. De afspraken hierover worden in een behandelovereenkomst vastgelegd. Afhankelijk van de problemen die zich voordoen en de leeftijd van de cliënt(en) wordt bepaald met wie de afspraken zullen plaatsvinden: met u, het kind, de ouders, het gezin of in wisselende samenstelling.

Na de intakefase en aan het eind van de behandeling wordt de verwijzer op de hoogte gebracht van het verloop van de behandeling.

ROM metingen

Binnen de praktijk wordt er gebruik gemaakt van ROM (Routine Outcome Monitoring). Dit betekent dat er vragenlijsten worden ingevuld om de kwaliteit van zorg te meten en te kunnen verbeteren.