Wet en regelgeving

Er kan alleen overleg met derden plaatsvinden met uw toestemming. Voor de verwijzer (meestal de huisarts) is het belangrijk om te weten of de behandeling bij ‘Van Kind tot Ouder’ is gestart en hoe deze verloopt. Hierover wordt een korte brief gestuurd. Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u dit bij ons aangeven.

Toestemming voor behandeling bij kinderen

  • Omdat een kind minderjarig is, moet er toestemming voor behandeling worden verleend door beide gezaghebbende ouders. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beiden nodig om te kunnen starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar.
  • Vanaf 12 jaar moeten zowel het kind als de gezaghebbende ouder(s) akkoord geven om te starten met een behandeling.
  • Vanaf 16 jaar is toestemming van de ouders niet meer noodzakelijk.

Recht op informatie
Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de jongere zelf.

Voor meer informatie over de juridische aspecten met betrekking tot o.a. gezag en informatie verstrekking, klik hier.